حمام های آب معدنی بوداپست شهرت و محبوبیت زیادی دارن که معروف ترینش «سچنیی» (Szechenyi) هستش. هفت هشتا استخر سرپوشیده داره و سه تا روباز بزرگ. با معماری خیلی زیبا. چه کیفی کردم... جاکوزی رو بنداز دور!

نمایش گالری در اندازه بزرگ