ویدیو

بیشتر

پرویز و پونه: آموزش کپشن در اینستاگرام

کاری از سروش رضایی

از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!

قسمت چهارم: از آنچه دیده ایم شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس

سامانۀ پوشکی یا موشکی؟!

پرویز و پونه - چراغ جادو!

کاری از سروش رضایی

به عبارت دیگر‌: عباس توفیق

بی بی سی: مصاحبه عنایت فانی با عباس توفیق نویسنده طنزپرداز سردبیر و یکی از صاحبان نشریه توفیق در باره یکی از موفقترین و شناختهشدهترین مجلات فکاهی در تاریخ ایران و درگیریهای آن با مسئولان سیاسی وقت و سرانجام توقیف آن در ...

زودنیوز: قهرمانی بانوان

نوروز در شبکه صفر

قسمتی از برنامه نوروزی شبکه صفر با شرکت حسن خیاط باشی , محسن یوسف بیک, منوچهرآذری , مهدی علیرضا و محمود لطفی .

ملانصرالدین و خرش

استندآپ کمدی: محمود فرجامی، باز چی تو کله‌ته؟ - نوروز ۹۷

بی بی سی: در این برنامه ویژه نوروز ۱۳۹۷ محمود فرجامی طنزپرداز و کمدین ایرانی در اولین برنامه تلویزیونیاش بیبیسی چهرههای شناخته شده برنامهها و مخاطبان آن را زیر ذرهبین طنز خود قرار میدهد. او در این برنامه از جمله ...

لووُر لووِر لوُوُر لوبر ... تلاش برای تلفظ نام موزه لوور در مجلس

تلاش اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس برای تلفظ نام موزه لوور در جلسۀ علنی امروز مجلس.

بیشتر