ویدیو

بیشتر

بازگشت از روسیه

رئیسی بازگشت از روسیه دیدار با عظما

طنز، آبادانی ها...

طنز آبادانی ها... کاری از حمید رضا ماهی صفت

مناظره-مسابقه انتخاباتی

صداگذاری طنز: مناظره مسابقه انتخاباتی

تو رو خدا یکی احمد جنتی رو بازنشست کنه

این رو یکی بازنشسته کنه. بنده خدا خودش هم زجر کش میشه تا یه جمله بگه...

پرویز و پونه: آموزش کپشن در اینستاگرام

کاری از سروش رضایی

از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!

قسمت چهارم: از آنچه دیده ایم شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس

سامانۀ پوشکی یا موشکی؟!

پرویز و پونه - چراغ جادو!

کاری از سروش رضایی

به عبارت دیگر‌: عباس توفیق

بی بی سی: مصاحبه عنایت فانی با عباس توفیق نویسنده طنزپرداز سردبیر و یکی از صاحبان نشریه توفیق در باره یکی از موفقترین و شناختهشدهترین مجلات فکاهی در تاریخ ایران و درگیریهای آن با مسئولان سیاسی وقت و سرانجام توقیف آن در ...

زودنیوز: قهرمانی بانوان

بیشتر