احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گوید مثل حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، معتقد است توازن بین حقوق مردم و امنیت دولت، بیش از حد به نفع دولت به هم خورده است. او می‌گوید نگران اهداف احتمالی «اینترنت ملی» است و اجرای این پروژه را به ضرر ایران می‌داند. بهرنگ تاج‌دین در حاشیه نشستی که یک سازمان مدافع آزادی بیان به نام «ماده ۱۹» برگزار کرده بود، با آقای شهید درباره وضعیت آزادی بیان و آزادی دسترسی آزادانه به اطلاعات گفت‌و‌گو کرد.