عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ مهر ۱۳۹۱

هفتۀ آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد تمدید حکم احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران تصمیم میگیرد. به نظر شما:


جواب

آزادی تعدادی زندانی سیاسی در هفته جاری:


جواب

به نظر شما تحولات اخیر در دیپلماسی پشت پرده، ملاقاتهای احتمالی، و ادبیات نرم قهرمانانه چقدر باعث گشایش در رابطه ایران و آمریکا میشود؟


جواب

به نظر شما نهایتا کدام مقام ایرانی مذاکرات با آمریکا را انجام میدهد؟


جواب

به نظر شما عاقبت "تحقیق" دربارۀ مرگ ستار بهشتی در زندان چه خواهد بود؟


جواب

اخبار ایران را چگونه دنبال میکنید؟


جواب

آیا به فلسفۀ شهادت برای آرمان یا هدفی اعتقاد دارید؟


جواب

به نظر شما، اختلافاتی که بین احمدی نژاد و سران قوۀ قضاییه و مقننه مطرح میشود:


جواب

تئوری توطئه ایرانی: جمهوری اسلامی را که بر سر کار آورد؟


جواب

به نظر شما، آیا ناآرامی های امروز بازار تهران به شهرهای دیگر نیز تسری پیدا خواهند کرد؟


جواب

بیشتر