پلیس سوئیس خبر داد یک پناهجوی ۳۲ ساله ایرانی غروب پنج‌شنبه با تبر و چاقو ۱۵ نفر را در قطاری که به سمت شهر ایوردون‌لبن می‌رفت، برای چهار ساعت گروگان گرفت تا اینکه پلیس اواخر روز به قطار حمله کرد و این مرد را کشت.

پلیس سوئیس شامگاه پنج‌شنبه اعلام کرد عامل این حمله در ابتدا به شدت مجروح شد اما افرادی که به گروگان گرفته شده بودند، سالم هستند.

سخنگوی پلیس گفت این پناهجوی ایرانی به زبان‌های فارسی و انگلیسی صحبت می‌کرد و در این مرحله از تحقیقات انگیزه او مشخص نیست.