شکست پروژه جمهوری اسلامی برای جدا کردن سرنوشت سیاسی کردستان از ایران و وضعیت انقلابی سراسر ایران

گفت‌وگو با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان