در این ویدئو مروری کردم بر همه خبرهای منتشر شده درباره حوادث ایران و اخبار روز در امروز. خبرهایی درباره نزاع در شهرک اکباتان را مرور می‌کنم، به ماجرای پارکینگ نیایش می‌پردازم. دستگیری های اخیر پلیس در حوزه رمزارزها و ارزهای دیجیتال، قمار و شرط‌بندی و دو میوه فروش سیار می‌پردازم و همچنین موضوعات دیگری که در رسانه‌های کوچک و بزرگ درباره حوادث مطرح شده را روایت می‌کنم.