برنامه این هفته هنر و زندگی با فیروزه خطیبی از رادیوهمراه در لس آنجلس با آثاری از رضا مقصدی/زنان خواننده عرب/ /در رثای فریدون فرخزاد  و داستان های کرونایی و مهمان ویژه شیدا محمدی شاعر و داستان نویس ساکن لس آنجلس.