عمومی

دنبال کن


عضو از ۵ تیر ۱۳۹۹

از گورستان سامانی شهر ری تا مرگ در بنارس

جان سباستین باخ می نوارد، دیکتاتورها می میرند

رویای آمریکا، از اتوپیا تا فرو رفتن در مستراح طلای دانالد ترامپ

سرنوشت ارامنه، از ایران و توران تا "عشق آباد" و "قره باغ"

و در دفاع از متجاوز تنها هستی، به فکر مادرت باش!

ارتباط دوران کرونا با دوران"ایدز" و حکومتی که قبل از ۱۳۵۷ دوست همجنسگرایان بود

ترامپ روی بالکن موسولینی، امامزاده در توس، ابراهیم گلستان و انوشیروانی که عادل نبود!

شباهت عروسک گردانی اتابک اعظم و دست تکانی ترامپ جلوی بیمارستان!

داستان لس آنجلس و نویسنده "الف" گم کرده شهر "خراب آباد"

آن فرانک، دزیره و آلیس در سرزمین آینه ها...و شازده کوچولو

بیشتر