عمومی

دنبال کن


عضو از ۵ تیر ۱۳۹۹

آن فرانک، دزیره و آلیس در سرزمین آینه ها...و شازده کوچولو

کوروش یغمایی، جشن های شاهنشاهی و آرزویی که برباد رفت...

ایران درودی: میترایی ایستاده درمقابل بی کرانگی سرزمینی کهنسال با گل نیلوفری در دست...

جنگل های بارانی کاستاریکا، شاه و آرزوهای بربادرفته

کابوس عصرعاشورا، خون سیاوش یا مرگ اسطوره؟

چهارشنبه سوری در سویل و ملاقات با کودک درون ...

پا در جاده گذشته اندیشی با "ویم وندرس"، آن انگلیسی های لعنتی و فقدان بازیگری که درحسرت بازیگری مرد...

مرثیه ای بر یک "گوسفند قربانی" ، به یاد لورکا و "مرگ در بعد از ظهر"

ناهار با آیدا

سرنوشت کتاب خاطراتی از هنرمندان و روزی که ثمین باغچه بان گفته بود: "دلم قبرستانی است به وسعت بیروت!!"

بیشتر