عمومی

دنبال کن


عضو از ۵ تیر ۱۳۹۹

زادگاه، مرز و بوم، پراکندگی و دیاسپورا: زنان هنرمند ایرانی در لس آنجلس

روزهای تاریک قتل و خون و نامردمی در "دایره مینا"

بسوی جهان مدرن: تجلیل از لیلی امیرارجمند

درگذشت ستاره فیلم "توفان زندگی" - اولین فیلم ناطقی که در داخل ایران ساخته شد

سعید شفا و اورسن ولز

"موش و تله"، نمایشی از جنس دیگر، روانه تور جنوب کالیفرنیا شد

کاش من بهار بودم

استقبال کم نظیر از نمایش "موش و تله" در لس آنجلس

نمایش "موش و تله": کمدی-تراژدی ایرانی درباره غربت و غربت نشینی

انسانم را ... جانم را گم کرده ام : دغدغه های شاعرانه منوچهر کوهن

بیشتر