هنرجویان آکادمی رقص نیوشا هفته گذشته در نیمه وقت مسابقه بسکتبال Warriors و Orlando Magic که شب میراث ایرانی نام گرفته بود رقصیدند.