رضا علی‌ پور، قهرمان سنگ نوردی جهان با کفشهای پاره تمرین می‌کند

ملاهای حروم زاده ازش برای تبلیغات استفاده می‌کنن و یوز پلنگ ایران لقب میدن، ولی‌ دو زار واسه یه جفت کفش کمکش نمیکنن.