عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

اگه عربای عزگل، توی مسجد اونجور ضایع‌بازی در نیاورده بودن، الان شراب و عرق و آبجو و سینگل مالت و همه‌چی‌ حلال بودش.

دم صبح

حالا اگه اونایی‌ رو که میگن گرفتند، مجرم واقعی‌ باشن:

balatarin.com: سلطنت طلب کیست ؟

اینکه یکی‌ از قربانیان "اسید پاشی" ندا نام دارد:

دختران گچساران دانشگاه آزاد:  الهه ناز

تابلوی در اتاق "هسته گزینش" نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

ایسنا: تهران در آستانۀ یک پیروزی دیپلماتیک

ارزش بوسه، لذّتِ یک تکّه شیرینی

نگاره خالوا خواننده تاجیک:  شهر خالی‌، جاده خالی‌، کوچه خالی‌، خانه خالی‌

بیشتر