امروزه و غالبا در فضای رسانه‌ای، حملات بی امان و در مواردی کاملا بی وجه به هر فرد و جریانی چنان که هیچ کس و چیزی از گزند امواج آن در امان نمانده تصویری دل آزار خلق کرده است. متأسفانه این ستیزه‌های کور و دشمن کیشیِ شِبه ایدیولوژیک در کنار سرکوب وسیع و چند لایه‌ی حکومتی بخشی از درخشش‌های بی نظیر ایرانیان علیه استبداد فراگیر حکومت را تحت شعاع قرار داده و از این حیث به جد آسیب‌زا بوده است.

هراسِ زیستن در سرداب بی اعتمادی