تروریستهای سوریه حجاب را اجباری کرده اند - (خبرگزاری فارس)