عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۳ دی ۱۳۹۱

با اجرای همایون خرم: «زرد ملیجه» ساخته استاد ابوالحسن صبا

نوید کندلوسی، اثرِ استاد ابوالحسن صبا: زنگ شتر

استاد محمودی خوانساری: تو را ندیدن ما ..

مازیار فلاحی: تا شب یلداست بگو

فرامرز اصلانی: "تو"

گروه دنگ شو: ای داد

مازندرانی : ماه و ستاره

کامکارها: فراق

شهرام ناظری و ارکستر کومیتاس ارمنستان به رهبری لوریس چکناوایان: ترانه کردی “شیرین شیرین"

استاد حسین علیزاده: خزان

بیشتر