پس از سرود ملی‌ آنچه فیفا نشان داد و آنچه با تاخیر صدا و سیما جاگذاری کرد