نمیدم به هیشکی قلبمو
روی اسم تو قفله
گوش نکن هرچی راجبم میگن
همشون حرف مفته

می بینمت زلالی مثل آینه
ما حل شدیم توو هم شدیم موازنه
اینا همه شون فَکته
نگو حشوه، بی ربطه

بگو با من بازم هم قدم میشی
شاید ما هم ماهُ بوسیدیم
فکرت دزدید خوابُ از شب هام
با حرفات خوابم کن، جعبه ی موسیقیم

خواب میدیدم
یا که نه بودنت حقیقت داشت
دیوونه ت بکنم شدیدا کاش
منو میشنونم همه این شهر
من بشینم پاش دیگه میشینم پاش

هر وردی می خونم تا طلبه م شی
جمله میشم که تو کلمه م شی
اون چشم ها داد میزنه با من هستا!
ولی آروم نمیگیره خوی وحشیم