BBC:

آلبوم عکس: اولین لیگ برتر راگبی زنان ایران:

نخستین لیگ برتر راگبی ایران از دیروز در دو بخش زنان و مردان در کرمان آغاز شد. در هر دو بخش ۹ تیم با یکدیگر به رقابت خواهند کرد.

درود بر این زنانِ ایرانی‌ که با تمامی‌ محدودیتها قد برافراشته و در عمل فریاد میزنند: ..ما زنده‌ایم خاموش و ساکن نمی‌‌مانیم!

 

 

 

 

 

برو به آدرس