کافه اکسپرس :

به اوضاع ایران که نگاه می کنی یک چیز مشخص است. ایران عصر پهلوی، با تمام کم و کاستیهایش که قابل انکار هم نیستند، استثنایی بر قاعده بود که تنها با فشار می توانست بر جماعت آریایی-اسلامی آخوندپسند و امت همیشه در صحنه تحمیل شود. به محض اینکه فشار برداشته شد، جماعت، دست افشان و پای کوبان، همچون فنری فشرده، ایران را به همان گند و کثافتی که در عصر قاجار و پیشتر، در آن غوطه ور بود برگرداندند. 

 

برو به آدرس