فیسبوکِ طالب زاده:

"قرار است مستندی درباره مشاهدات و تجربیات جالب نورمن فینکلشتاین، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های آمریکا از مدت چندروزه حضورش در ایران ساخته شود. ... او ... می گوید: ... در مورد سفر به ایران بر خلاف آن سفرهایی که به کشورهای شرقی جهان داشتم زیاد عصبی و خسته نشدم. ... وقتی با مردم ایران صحبت می کنیم برخلاف تبلیغات جهانی، زندگی عادی را در جریان می بینیم و هیچ فرقی با کشورهای ما ندارد و در ایران مهربانی جزو فضایل اخلاقی آنهاست و ایرانی ها بسیار با دب هستند و خشونت کمتری را در مردم ایران می بینیم. سفرهای متعددی به شرق اروپا و کشورهایی چون چین داشته‌ام که اصطلاحاً گفته می‌‌شود پشت پرده آهنی قرار داشتند و دارند، اما ایران چنان که تبلیغات صرفاً غربی می‌گویند اصلا پشت پرده آهنین نیست. ... کره شمالی ، ایران، پاکستان و اسرائیل بیشترین جنبه منفی را در جهان دارند! و این جای سؤال دارد که چرا ایران را در این فهرست قرار داده است؟ عجیب است که چگونه می تواند به مردم جهان این را القا کند که مردم ایران با ترس زندگی می کنند؟! در حالی که در زمان مبارک وقتی در خیابانهای قاهره قدم می زدم، مردم ترس داشتند اما در ایران زندگی عادی جاری است. در ایران این فرصت را داشتم که راحت صحبت کنم اما وقتی به بی بی سی دعوت شدم فقط مجری صحبت کرد و اجازه نداد من سخنان خود را بیان کنم. برخلاف تصویر ذهنی که درباره مردم ایران در اذهان هست، من در جامعة المصطفی با روحانیون ایرانی باهوش و جدی روبرو شدم. من در ایران احساس می کنم که در خانه خودم هستم."

برو به آدرس