پارسینه:

خبرکوتاه بود شاکی محمود کریمی در ماجرای تیراندازی این مداح مشهور در اتوبان بابایی تهران رضایت داد، خبری که تا چند روز خبر اول رسانه ها و سایت های خبری بود.

اما از این خبر، می توان نتایج منطقی زیر را برداشت کرد:

1- برخلاف ادعاهای مدافعین محمود کریمی، مشخص می شود این اراذل واوباش نبوده اند ، که به خودروی وی نیمه شب حمله کرده اند ، چرا که اراذل واوباش معمولا بعد از حمله به قربانیان خود به کلانتری ودادسرا نمی روند که از طرف مقابل بدلیل مقاومت و عدم همکاری شکایت کنند.

2- محمود کریمی ودوستانش این روزها زحمات فراوانی برای گرفتن رضایت کشیده اند، زحماتی که حالت خوشبینانه آن می تواند، ارسال گل وشیرینی ، پرداخت هزینه گلگیر سوراخ شده خودروی 206 براثر اصابت گلوله و فرستادن واسطه ها وریش سفیدی می باشد که البته می توان حالت بدبینانه ای هم در نظر گرفت که چون اساسا باید ....

برو به آدرس