حسین امیرعبداللهیان، وزیرامورخارجه کشورمان در جریان سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل که از روی کاغذ می‌خواند، تپق‌هایی زد که سوژه فضای مجازی شد. برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا مسئولینی که به انگلیسی تسلط کامل ندارند، اصرار دارند حتماً به زبان انگلیسی سخنرانی کنند و به فارسی صحبت نمی‌کنند؟