بله! پس از تحقیقات فراوان، دو مامور گمنام از کمیته مشترک سپاه و نایاک (شاخه اینترنت!!)، مأمورین ۰۰۷ (شازده اسدالله میرزا= مینیمالیست = لونلی اتم = هزار کوفت و زهرمار دیگه در اینجا و اونجا) و رفیقش مامور ۰۰۱۲ (دیوانه و بقیه اسامیش ) پس از تحقیقات فراوان به این نتیجه رسدیدند که من همون فرد، داریوش، بهروز، روزبه، مسعود، جواد، تقی‌، نقی‌، خلاصه همه مخالفین اینترنتی ولایت فقیهشون (بخصوص از نوع اسهال طلبش!!)  هستم!

حالا از این بچه خوند بازی ها،  و جنگ زرگری مسخره  بین دیوانه (مثلا بهائی زاده عارف و حکیم یهود دوست ولی‌ خیلی‌ ضدّ صهیونیست !!!) و شازده اس دولا مینیمالیست(لات بی‌ سواد ضدّ بهائی ضدّ یهود) که بگذریم، سوالی که پیش میاد اینه که آیا این مزداران سایبری علی‌ خامنه‌ای و فاحشه سیاسی واشنگتن نشینش تریتا پارسی‌ واقعا اینقدر احمق هستند که فکر میکنند فقط یک نفر در تمام فضای مجازی مخالف اربابان تروریستشان است؟ یعنی این آخوندزادگان گوساله‌ها واقعاً حالیشون نیست که یک نفر نمیتونه هم سلطنت طلب، هم کمونیست ، هم مجاهد ، هم یهودی، هم بهائی ، هم لیبرال باشه؟ میگم واقعا اینها اینقد خرن یا فقط خودشون رو به خریت زدن؟؟!!

واقعا که خاک عالم به سر ما که ۳۷ سال  اجازه داده‌‌یم که اینگونه جانوران احمق بر ما حکومت کنند.