نمی‌دانم همه متوجه شدند یا نه، اما بازیکن‌های آلمانی‌ها قبل از شروع ۳۰ دقیقه اضافی بازی با الجزیره، در زمین فوتبال داشتند موز برزیلی می‌خوردند.

فکر کنم این اولین بار در جام جهانی‌ بود که در زمین میوه صرف می‌شد! الجزایری‌ها هم اگر بجای آب، موز خورده بودند شاید می‌بردند.

آلمان قراره اگر بازی با فرانسه هم به وقت اضافه بکشه، این دفعه سوسیس آلمانی‌ و آبجو سرو کنه!