افتتاح وبسایت جدید را به جامعۀ کاربران وبسایت ایرون تبریک میگویم. یکی از بهترین ویژگی های این وبسایت بازگشت سردبیر محبوب جهانشاه جاوید به سکانداری وبسایت است. در شکل پیشین، صفحۀ اول وبسایت با جدیدترین نوشته ها و آورده های کاربران نمایش داده میشد. اما حالا با وجود اینکه همۀ کاربران هنوز میتوانند آنچه میخواهند بگویندو منتشر کنند، اما این سردبیر وبسایت است که تصمیم میگیرد کدام مطالب به عنوان مطالب برگزیده نمایش داده میشود.

به نظر من این ویژگی باعث خواهد شد تا چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت تلاش بیشتری برای نوشتن و آوردن مطالب جالب و متنوع صورت بگیرد. امیدوارم کسانی که منتظر این تغییرات بودند حالا به جمع نویسندگان سایت بپیوندند.

با آرزوی دوام و قوام روزافزون ایرون!