چیزی که بقول معروف حال آدمو میگیره این هستش که بعضی‌ از "اونا" فکر می‌کنن که با یه مشت، دور از جون شما، خر طرف هستن....فکر می‌کنن که با تکرار روزانه (واقعا روزانه؛ بدون تعطیل) مشتی تبلیغات گوبلزی می‌تونن به اهداف مشخصا "ضدّ ایرانی" خودشون دست پیدا کنن....کور خوندن.........پدر جون، کورش بیست و پنج قرنه که مرده و اینکه اسمش توی فلان کتاب مذهبی اومده یا نه و اینکه تحت چه شرایط سیاسی، مصالحش اینجور اقتضا میکرده که جوییش‌فرندا رو بفرسته بیرون، درد امروز من و من نوعی رو دوا نمیکنه...........ملت ایران، هوشیارانه نسبت به موقعیت خودش در منطقه و متعاقباً در جهان "امروز"، آگاهی‌ داره..........این ملت به خوبی‌ میدونه که منافع ملی‌ ما در گرو همزیستی‌ مسالمت‌آمیز با همسایگان ماست......این ملت به‌خوبی از ترفندهای اهریمنی که براساس ایجاد تفرقه بین شیعه و سنّی بکار گرفته می‌شه، آگاهی‌ داره...........ما مردم، ما ایرونیای واقعی، این رو می‌دونیم که صهیونیست‌های انگل صفت (و به تعبیر نهایی، یهود‌آزار)، فقط و فقط در صدد حفظ برتری حکومت وحشیانه و غاصبانه خودشون هستند.......مبالغه نیست اگر بگوییم که ما ملت ایران با مشاهده اوضاع اسفبار مردم بیگناه عراق، سوریه، و افغانستان و با آگاهی‌ از سیاستهای مرگبار صهیونیسم کثیف بین‌الملل در راستای توسعه غیر‌قانونی ارضی، به این نتیجه منطقی‌ و طبیعی رسیده است که باید سریعاً و با جدیت کامل به امر مهم و صلح‌آمیز "وحدت اسلامی" بها بدهیم تا از تعمیق بیشتر فتنه خون‌آلود قدرتهای استعماری و عمال آنها در منطقه جلوگیری شود.........حقوق شهروندی یهودیان ایرانی به جای خود.... ایران و ایرانی واقعی‌، هرگز منفعتی از نزدیکی‌ با حکومت صهیونیستی در اسرائیل نداشته و نخواهد داشت............زنده باد ایران متحد، صلحدوست، و نیرومند....