Music 
ترانه ی "هستی" - اجرا: اکبر گلپایگانی
https://www.youtube.com/watch?v=gGBBeYTKWqs
متن ترانه
من آفتاب زرد لب بام هستی ام/ من مرغ تنگ حوصله ی دام هستی ام
در چشم من، چه جلوه ای از بامداد عمر/ من شمع نیم سوخته ی شام هستی ام
صاحبدلان، ز صحبت من، مست کی شوند/ من خود شراب ریخته از جام هستی ام
افسانه های ناقص محنت کشان مخوان/ من سر گذشت کامل آلام هستی ام
تومار زندگانیم ای نیستی بپیچ/ دیگر بس است قصه ی ایام هستی ام
رنگ تعلقی نپذیرفت خاطرم/ وارسته از تصور اوهام هستی ام
دست طلب بریده ز دامان آرزو/  ننهاده سر به بستر آرام هستی ام
هستی چنین که هست، ز من بشنوید، نیست/ من با خبر کبوتر پیغام هستی ام
من چیستم؟ فسانه ای از عالم وجود/ مجهول صرف و نقطه ی ابهام هستی ام
چون شمع شب نخفته به امید صبحگاه
چشم انتظارمژده ی فرجام هستی ام: معینی کرمانشاهی
ترانه ی "افسانه ی هستی" - اجرا: هایده
https://www.youtube.com/watch?v=z5Y3huph1Fo
متن ترانه
عشق اگه روز ازل در دل دیوانه نبود/ تا ابد زیر فلک ناله مستانه نبود
نرگس ساقی اگه مستی صد جام نداشت/ سر هر کوی و گذر این همه میخانه نبود
من و جام می و دل نقش تو در باده ناب/ خلوتی بود که در آن ره بیگانه نبود
کاش آن تب که تو را سوخت مرا سوخته بود/ بفدای تو مگه این دل دیوانه نبود
تو چرا شمع شدی سوختی ای هستی من/ آن زمانی که تو را سایه پروانه نبود
من جدا از تو نبودم بخدا در همه عمر/ قبله گاه دل من جز تو در این خانه نبود
کاش آن تب که تو را سوخت مرا سوخته بود
بفدای تو مگه این دل دیوانه  نبود: هما میرافشار
ترانه ی "کتاب هستی" - اجرا: هایده و عهدیه
https://www.youtube.com/watch?v=y7urHIQ1-QE
متن ترانه
از ازل خدای عالم خاک ما سرشته با هم/ در دل کتاب هستی نام ما نوشته با هم
جونم عمرم زندگی سرابه / عمر هستی عمر یک حبابه
بس کن دیگه اینهمه بهانه/ با این فرداهای بی نشانه
کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه ….: هما میرافشار
ترانه ی "ساغر هستی" - اجرا: هایده
https://www.youtube.com/watch?v=bl_f5AwKHk0
متن ترانه
تو ای ساغر هستی به کامم ننشستی
نه دانم که چه بودی/ نه دانم که چه هستی
در بزم من شکسته ای/ در کام او نشسته ای
نوشی تو بر سنگین دلان/ زهری به کام خستگان
من همان اشک سرد آسمانم/ نقش دردی به دیوار زمانم
بی سرانجام و بی نام و نشانم/ چون غباری بجا از کاروانم: هما میرافشار
ترانه ی "ساقیا در ساغر هستی" - اجرا: هایده
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ajyNniEzI
متن ترانه
ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست/ و آنچه در جام شفق بینی به جز خوناب نیست
زندگی خوشتر بود در پردهٔ وهم و خیال/ صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست
شب ز آه آتشین یک دم نیاسایم چو شمع\/ در میان آتش سوزنده جای خواب نیست
مردم چشمم فرومانده‌ست در دریای اشک/ مور را پای رهایی از دل گرداب نیست
خاطر دانا ز طوفان حوادث فارغ است/ کوه گردون سای را اندیشه از سیلاب نیست
ما به آن گل از وفای خویشتن دل بسته ایمورنه این صحرا تهی از لالهٔ سیراب نیست
آنچه نایاب است در عالم وفا و مهر ماست/ ورنه در گلزار هستی سرو و گل نایاب نیست
گر تو را با ما تعلق نیست ما را شوق هست/ ور تو را بی ما صبوری هست ما را تاب نیست
گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا/ ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست
جلوهٔ صبح و شکرخند گل و آوای چنگ/ دلگشا باشد ولی چون صحبت احباب نیست
جای آسایش چه می جویی رهی در ملک عشق
موج را آسودگی در بحر بی پایاب نیست: رهی معیری
ترانه ی "افسانه ی هستی" - اجرا: فریدون فرخزاد
https://www.youtube.com/watch?v=QOYiswo-juw
ترانه ی "افسانه هستی" -  اجرا: ستار
https://www.youtube.com/watch?v=wQR2opom_oM
متن ترانه
گذشت افسانه ی این عمرکوتاه/ نشد کس از دلِ تنگِ من آگاه
تو را همراه میدانستم افسوس/ تو هم بودی رفیق نیمه ی راه
تا دیار نیستی راهی نمانده/ درسرای سینه جز آهی نمانده
حاصلی از عمر کوتاهی نمانده/ آه آه آه....
به دریای توفانی زندگانی/ شکسته چرا زورق مهربانی
در این شهر سر تا به دامن خموشی/ بیا مُردم از دوری مهربانی
خدایا فراموشی  ام ده/ لب بسته، خاموشی ام ده
چه حاصل زهشیاری دل/ تو مستی تو مدهوشی ام ده
خدایا چه می شد که دستی ز من این محبت بگیرد
دل با همه مهربانم دراین سینه روزی بمیرد: تورج نگهبان
ترانه ی "هستی" - اجرا: بنان
https://www.youtube.com/watch?v=o0ya6XeJ-ak
ترانه ی "هستی" - ترانه‌سرا: ایرج رزمجو - اجرا: بیژن مرتضوی
https://www.youtube.com/watch?v=CCfcUk2jedE
ترانه ی "هستی‌ مهم نیست" - اجرا: مریم دلشاد
https://www.youtube.com/watch?v=eNSXnbU01lw
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.com/2018/07/blog-post_25.html
بخش های پیشین مجموعه ی یک آوا و بسا صدا