عمومی

دنبال کن


عضو از ۵ بهمن ۱۳۹۱

این مقاله ( دانش و سواد آریایی ها ) را علی لاریجانی و آنهایی که می گویند " ایرانیان قبل از آمدن اسلام به ایران سواد نداشتند" باید حتما بخوانند —سخنان موزون
"در یک همچین دنیایی، در جنگل مولای تخصّص های شغلی و حرفه ای، آدم باید از کار روزانه که خلاص می شود، برگردد به زندگی فردی و خانوادگیش، و از قالب ماشینی کارخانۀ تمدّن در بیاید و «انسان» بشود. یعنی فکر بکند، تفریح بکند، آواز بخواند، ساز بزند، برقصد، بگردد، تماشا بکند، کتاب بخواند، و خلاصه با مشغول کردن خودش با چیزهایی که او را از حیوانیت، به آدمیت، و از آدمیت به انسانیت، رسانده است، به زندگی فردیش معنایی دلپذیر و خرد پسند بدهد"—علیزاده طوسی
بُغضی ست مثلِ مُردن،پیچیده در گلویم- با مُعجرِ لبانت، این بُغض را دوا کن : دکتر کریم سهرابی —http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=51380
دلم از وحشت زندان وطن سخت گرفت - رخت بربندم و تا ملک غریبه بروم : حافظ مهاجر
احساس من این است که روحانیون چنان به داستان های انجیلی عادت کرده اند که تفاوت حقیقت و افسانه را به فراموشی سپرده اند : ریچارد داوکینز
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید - شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد : حافظ

بیشتر