کس : وحید خادمی

 

 

 

 

 

کارگاه ساخت جاروی سنتی

بجنورد - خبرگزاری مهر : مراحل ساخت جاروی سنتی در خراسان شمالی. عکس از وحید خادمی

نمایش گالری در اندازه بزرگ