زیتون: وکیل آتنا فرقدانی، کارتونیست و زندان سیاسی سابق، روز هفدهم خرداد ۱۴۰۲، از احضار موکل خود به دادسرای اوین و بازداشت او خبرداد. محمد مقیمی به دلیل احضار و بازداشت این هنرمند اشاره‌ای نکرده است. خانم فرقدانی در سال ۱۳۹۳ به خاطر کشیدن کاریکاتوری در اعتراض به طرح مجلس برای محدود کردن حقوق زنان، از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد منع و در نهایت به ۱۸ ماه حبس محکوم‌ شد >>>

On June 7, 2023, authorities arrested artist and former political prisoner Atena Farghadani at Evin Prison in the capital city of Tehran after she responded to a summons to appear at the prison’s courthouse >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ