ملیحه ظفرنژاد یک هنرمند چند رسانه ای ایرلندی-ایرانی است. به عنوان یک هنرمند متولد ایرانی که اکنون در دیاسپورا زندگی می کند ، الهامات در آثار هنری او معمولاً از یک هویت چند ملیتی ، فرهنگ آمیخته ، تجارب مهاجرت و خاطرات کودکی از ایران بیرون می آید. ملیحه بیشتر عمر خود را در کشور متولد خود گذرانده است و در آنجا به عنوان یک زن مجبور به گشت و گذار در محدودیت های محدود شده است >>>

Maliheh Zafarnezhad is an Iranian-Irish multi-media artist. As an Iranian born artist now living in the diaspora, inspirations in her artworks usually emerge out of a multi-national identity, mixed culture, immigration experiences and childhood memories from Iran. Maliheh has spent most of her life in her born country in which she was forced to navigate a web of restrictions as a woman. Hence, most of Maliheh's artworks are dominated by portraits of women filled by thought-provoking messages about love, feelings, loyalty, obligation and social issues >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ