حسین انصاری‌راد در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای انتخابات مهندسی‌شده و محروم کردن بخش بزرگی از جامعه از مشارکت در آن را حرام خواند

گفت‌وگو با علی شیرازی، ایران اینترنشنال