وقتی رضاشاه پهلوی به قدرت رسید، تهران شهر خرابه‌ها بود. شهری با خیابان‌های ویران که شب‌ها در قرق اوباش و داروغه‌ها بود. از نخستین برنامه‌های رضاشاه، نوسازی تهران بود و از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در آن دوران انجام شد، ساخت دانشگاه تهران بود. دانشگاهی که با مدیریت علی‌اصغر حکمت و حضور جمعی از مهمترین نخبه‌های ایرانی به بهره‌برداری رسید. امروز ۹ دهه از تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران در مجلس شورای ملی می‌گذرد.