پاشیدن رنگ قرمز به دفتر ایران‌ایر در پاریس در اعتراض به تحویل دادن اسدلله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی به زندان محکوم شده بود