مصاحبه هلاکو رامبد با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد و بنیاد مطالعات ایران را می‌شنویم. هلاکو رامبد نماینده دوره‌های ۱۹ تا ۲۴ مجلس شورای ملی بود. او همین‌طور در دوره‌ای وزیر مشاور و معاون سیاسی پارلمانی و سخنگوی دولت بود