اسماعیلیون: فاجعه آبان ابعاد گسترده و وحشتناکی دارد که هنوز ناشناخته مانده است، اما آبان ادامه دارد. دادخواهی آبان و همه جنایت‌های دیگر جمهوری اسلامی، بخشی از انقلاب زن، زندگی، آزادی است.