ایران اینترنشنال

این برنامه درباره بنیان‌گذار نیروی دریایی مدرن ایران، غلامعلی بایندُر است. او از شجاع‌ترین فرماندهان ایرانی‌ است که جان خود را برای دفاع از کشور در دوره جنگ جهانی از دست داد. او بنیان‌گذار نیرویی بود که توسط یارانش توسعه پیدا کرد و ایران را تبدیل به قدرت برتر نظامی در خلیج‌فارس ساخت.
#غلامعلی_بایندُر
#ایران۱۴۰۰
#Iran1400