وزیر نفت ایران می‌گوید کشورش قصد دارد با استفاده از تهاتر نفت و میعانات گازی، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام را تامین کند. جواد اوجی این موضوع را در مجلس ایران مطرح کرد. این در حالیست که بسیاری از کارشناسان، چنین ایده ای را غیر عملی دانسته و آنرا، صرفا موضوعی سیاسی و تبلیغاتی می دانند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.