این آهنگ بسیار زیبا و تاثیر گذار است، آهنگی در رابطه با محرومیت های شهر اهواز