Saeed Behbahani

بر پایه مدارک و شواهد، حمید نوری عضو هیئت اعدام در گوهردشت کرج بوده‌است. در دورهٔ فعالیت او بیشتر از ۲۷۰۰ تن از مخالفان جمهوری اسلامی از جناح‌های گوناگون اعدام شدند >>>