بیش از چهار دهه از تلاش بی‌امان جمهوری اسلامی برای جاانداختن موضوع حجاب در جامعه ایران گذشته است. اما همچنان به گواهی خود مسئولان حکومتی این سیاست‌ها با شکست مواجه بوده است. آیا موضوع حجاب همچنان امری مذهبی است؟ مهدی طاهباز در این باره با حسین قاضیان، جامعه‌شناس، گفت‌وگو کرده است.