مناظره‌ای میان چند کنشگر جوان از طیف جمهوری‌خواهان و طرفداران پادشاهی در پاریس با حضور حامد شیبانی راد, کاوه شیرزاد, پویان متین و محمدرضا یزدان پناه مجری برنامه: سعید جعفری. برگزار کننده انجمن امید تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰ پاریس