بی بی سی: مهمانان: نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک، فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، مهدی نوربخش، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه هریس‌برگ پنسیلوانیا.