قسمت چهارم از داستان جادویی هزار و یک شب با صدای مریم رییس دانا