ویدیو

بیشتر

فروغ فرخزاد، بعد از تو

گوینده آرزو موسیقی متن ساخته و نواخته شیرین

دکلمه شعر بوی باران فریدون مشیری Scent of Rain- Moshiri

دکلمه ای نوین از اشعار فریدون مشیری

دکلمه شعر احوال دنیا ابو سعید ابولخیرStory of Life- Abu Saeed Abolkheir

دکلمه ای نوین از اشعار ابو سعید ابولخیر

دکلمه شعر بهاریه پرویز خطیبی Spring- Parviz Khatibi

دکلمه ای نوین از اشعار پرویز خطیبی

دکلمه شعر ز کوی یار می اید نسیم باد نوروزی، حافظ Hafez

شعر زکوی یار می اید نسیم باد نوروزی دکلمه ای نوین از اشعار حافظ

دکلمه شعر عید نوروز، پیرایه یغمایی Pirayeh Yaghmai

شعر عید نوروز دکلمه ای نوین از اشعار پیرایه یغمایی

دکلمه شعر نازنین، هوشنگ ابتهاج Houshang Ebtehaj

شعر نازنین دکلمه ای نوین از اشعار هوشنگ ابتهاج

دکلمه شعر نه، پریناز جهانگیر عصر Parinaz Jahangir Asr

شعر نه دکلمه ای نوین از اشعار پریناز جهانگیر عصر

دکلمه شعر پلیور یقه اسکی، عباس صفاری Abbas Saffari

پلیور یقه اسکی دکلمه ای نوین از اشعار عباس صفاری

دکلمه شعر گفتم غم تو دارم، حافظ Hafez

گفتم غم تو دارم دکلمه ای نوین از اشعار حافظ

بیشتر