ویدیو

بیشتر

شعر ارغوان، دکلمه ای نوین از اشعار هوشنگ ابتهاج

رافی؛ رمان‌‌نویس ارمنی ایرانی

هاکوپ ملیک هاکوپیان ملقب به رافی رماننویس و داستانسرای بزرگ ایرانی-ارمنی است. او را پدر رمان تاریخی ارمنی دانستهاند. وی در سال ۱۸۳۵ در یکی از روستاهای توابع سلماس در یک خانواده سرشناس و مرفه ارمنی متولد شد. او یکی از ...

مهین عمید؛ ادیب و شاعر یهودی ایرانی

<<مهیندخت عمید>> متخلص به <<نگاه>> در سال ۱۳۰۹ خورشیدی در شهر همدان چشم به جهان گشود. مهیندخت تحصیلات ابتدایی را در مدرسه <<اتحاد>> (آلیانس) تهران و <<آزرم>> طی مدت چهار سال گذرانید سپس دوران متوسطه را در دبیرستان <<نوربخش>> در ...

من فارسی یاد گرفتم

من فارسی یاد گرفتم و به ایران سفر کردم

شعر از کفر من تا دین تو، دکلمه‌ای نوین از اشعار دکتر افشین یدالهی

دکلمه شعر تهی کن جام را ای ساقی مست، نادر نادرپور Empty the Chalice - Naderpour

فروغ فرخزاد، بعد از تو

گوینده آرزو موسیقی متن ساخته و نواخته شیرین

دکلمه شعر بوی باران فریدون مشیری Scent of Rain- Moshiri

دکلمه ای نوین از اشعار فریدون مشیری

دکلمه شعر احوال دنیا ابو سعید ابولخیرStory of Life- Abu Saeed Abolkheir

دکلمه ای نوین از اشعار ابو سعید ابولخیر

دکلمه شعر بهاریه پرویز خطیبی Spring- Parviz Khatibi

دکلمه ای نوین از اشعار پرویز خطیبی

بیشتر