از کشتار ارامنه در ایران چه میدانیم؟ گفتگوئی با دکتر رزماری هارطونیان-کوهن