عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آذر ۱۳۹۱

منم یک نفر ساکن شهرتان

به نظر شما اولین لیدر یا پرزیدنت ایران آزاد از چه قماشی خواهد بود؟

به نظر شما بهترین سرمایه گذاری در ایران، برای افراد نا آشنا با سرمایه گذاری کدام است؟

چگونه انتخاب می کنید که یک قهرمان ملی را در دنیای کیفی خود راه می دهید؟مستی راستی!

هر ترسی مقداری از انرژی روانی شما را می دزدد. شما چه می کنید؟

کلیت حکومت، آخرش بنا به جبر و شرایط چه خواهد کرد؟

شما که می گویید: این مردم احمق هستند، خود برای احمق نبودن چه کرده اید؟

yaldadar:  آخرین افسانه، آخرین افسانه گو

چشم هایت سلام کرد و گذشت...

چناچه درد های زیر را دارید، شاید بتوانم راه درمان را نشانتان دهم. باور ندرید؟ امتحانم کنید!

بیشتر