سنجش

بیشتر

فکر می‌کنید ایران و ایرانیها امروزی لیاقت و شایستگی یک سیستم دمکراتیک رو دارند


جواب

با توجه به افشای ارتباط مشاور ارشد امنیت ملی آمریکا مایکل فلین با روسیه، به نظر شما این رسوایی


جواب

به نظر شما علت اصلی قطع روابط بین عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه با ایران چیست؟


جواب

عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد


جواب

به نظر شما روی کار آمدن جمهوری اسلامی نتیجه


جواب

به نظر شما آیا ایران و 1+5 در مهلتِ مقررِ 3 آذر (24 نوامبر) به توافق هسته ای دست خواهند یافت؟


جواب

آیا جنایاتِ اخیرِ دنیا، مثلا، نیجریه (بوکو حرام)، عراق(داعش)، اوکراین، اویغور‌ها در چین...الی‌ آخر. دستاوردِ خواسته و نفعِ :


جواب

بر باد رفتن عراق توسط افراطیون مذهبی


جواب

کشورهای قدرتمند غربی در برابر کشور «جمهوری اسلامی ایران» چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند؟


جواب

رابطه کشور ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید چگونه باشد؟


جواب

بیشتر