سنجش

بیشتر

ماه رمضان روزه می گیرید؟


جواب

ترجیح می دهید همسرتان...


جواب

بزرگترین اشتباه انقلابیون ۱۳۵۷ این بود که...


جواب

احتمال اینکه در آینده تقویم اسلامی تقویم رسمی جمهوری اسلامی شود چقدر است؟


جواب

آیا تا کنون تمامی قرآن را از اول تا آخر خوانده اید؟


جواب

در مورد دین و مذهب و مذهبی‌ بودن


جواب

بیشتر